finnsat

Käytännössä kaapelinvalmistajalle asetus tarkoittaa, että 1.7.2017 jälkeen markkinoille saatettujen kaapeleiden pakkauksista tulee löytyä CE-merkintä ja CPR-luokkamerkintä. Asiakkaan taas pitää selvittää asennuskohteensa vaatima CPR-luokka.

CPR-asetus takaa, että jakelijat, konsultit, järjestelmäintegraattorit, asentajat ja rakennuttajilla on luotettavia tuotetietoja eri valmistajilta eri maissa tarkempien tuotteiden vertailuun. Tämä mahdollistaa kaikkien rakennustuotteiden liikkuvuuden EU:ssa.

CPR tarkoittaa rakennustuotteiden asetusta, joka on Euroopan komission toteuttamia sääntöjä. CPR-säännöt edellyttävät, että tuotteet - mukaan lukien kaapelit - testataan ja sertifioidaan tiettyjen kriteerien perusteella ennen niiden käyttöä eurooppalaisissa rakennuksissa. Tuotteita voidaan arvioida kuudella vaatimuksella. 

Kaapelituotteet luokitellaan seitsemään palokäyttäytymisen suorituskykyluokkaan (Aca–Fca), joissa on kolme alaluokkaa (s savunmuodostusta, d palavien pisaroiden muodostusta ja a happamuutta varten). Luokittelu on erityinen tyyppitesti, joka on suoritettava riippumattomassa ja akkreditoidussa testilaboratoriossa. Menettelyllä varmistetaan, että kaikki EU:ssa rakennustuotteina myytävät kaapelit täyttävät samat vaatimukset.

CPR-asetus koskee vain kiinteästi rakennuksiin asennettavia kaapeleita. Tähän eivät kuulu ulkoasennuskaapelit, siirrettävät kaapelit ja palonkestävät kaapelit.

Finnsatin kaapelit ja CPR

Voit huoletta käyttää kaikkia kaapeleitamme, jotka on valmistettu ennen ja jälkeen uusien säännösten voimaantulon. Me pidämme huolen siitä, että kaikki kaapelimme noudattavat sekä olemassa olevia että uusia säännöksiä!


Ostoskorisi on tyhjä