finnsat

Kun halutaan mitata optisen kuidun asennusten suorituskykyä asianmukaisesti, käytetään kalibroitua optista valonlähdettä ja optista tehomittaria. Näin saadaan virallinen, tulosten mukainen mittausraportti.

Kun halutaan mitata optisen kuidun asennusten suorituskykyä asianmukaisesti, käytetään kalibroitua optista valonlähdettä ja optista tehomittaria. Näin saadaan virallinen, tulosten mukainen mittausraportti.

  1. Kalibroi optinen tehomittari käyttämällä optista valonlähdettä.
  2. Liitä optinen valonlähde mitattavan kohteen optiseen valokuituverkkoon.
  3. Yhdistä optinen mittari jokaiseen valokuituliittimeen ja tallenna mittaustulokset.
  4. Tulosta mittausraportti.

Promax -laitteita käytettäessä tämä prosessi sujuu nopeasti, sillä laitteiden ominaisuudet on suunniteltu erityisesti optisten kuitujen mittaukseen.

Miksi optiset kuituasennukset pitää mitata ja raportoida? Mitä säännöt määräävät?

Useissa maissa on toimitettava teleasennuksista asennusraportit ennen uudisrakennusten käyttöönottoa. Jokaisella maalla tai alueella on omat lainsäädäntönsä optisten laitteiden käytöstä ja sertifioinnista. 

Suomessa nämä raja-arvot määrittelee Viestintäviraston määräys M65 kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista. Suoritetutusta asennustöistä on laadittava tarkastuspöytäkirjat, joista ilmenee tämän M65 määräyksen vaatimusten täyttyminen.

Aina ei ole kyse pelkästään lakivelvoitteista. Jokainen ammattilainen haluaa tehdä työnsä niin, että lopputulos toimii juuri niin kuin pitääkin.

Optisen tehomittarin kalibrointi optiseen valonlähteeseen.

  1. Kytke optinen valonlähde ja optinen mittari käyttämällä kahta optista SC-SC adapterilla varustettua kytkentäkuitua.
  2. Kytke selektiivinen optinen tehomittari päälle. Aktivoi Vaimennustestaus -toiminto (Attenuation Test function).
  3. Kytke optinen valonlähde päälle. Jos käytät PROLITE-105 valonlähdettä, kaikki aallonpituudet saadaan toimimaan yhtäaikaisesti aktivoimalla Samanaikaisuus -tila (Simultaneous Mode). Tämä tapahtuu painamalla SEQ-näppäintä kerran.
  4. Tallenna aallonpituuksien referenssiarvot. Jos käytät PROLITE-67 tehomittaria, tämä tapahtuu painamalla ylös/alas -painiketta samanaikaisesti.

Kytke PROLITE-105 optinen valonlähde talojakamoon

Kytke PROLITE-105 optinen valonlähde talojakamon kuitupaneeliin. Toista edellisen osan vaihe 3.

Seuraavat vaiheet edellyttävät liikkumista kohteessa. Jätä PROLITE-105 paikalleen. Akun kesto ei ole ongelma, sillä PROLITE-105 akulla saat jopa 15 tuntia käyttöaikaa.

Poiketen edullisemmista malleista, PROLITE-105 optinen valonlähde sisältää kolme eri lämpöstabiloitua aallonpituutta (1310, 1490 ja 1550 nm).

Mittaa jokainen kuituliitin

Kytke optinen mittauslaite jokaiseen liittimeen huoneistojakamossa. Aktivoi Vaimennustestaus -toiminto (Attenuation Test function) ja tallenna mittaustulokset.

PROLITE-67 selektiivinen optinen tehomittari

Selektiivisen optisen tehomittarin kuten PROLITE-67 käyttö on välttämätöntä, jos halutaan mitata tarkasti kunkin kolmen aallonpituuden optinen teho. Ei-selektiivisellä mittarilla saavutetaan korkeintaan keskimääräinen valotehon arvo.

PROLITE-67:n toiminnot ovat ylivertaisia moneen muuhun malliin verrattuna. Voit esim. laskea huonojen liittimien aiheuttamat häviöt ja mitata sekä paluu- että tulosuunnassa ilman keskeytyksiä.

Mittausraportin tulostus

Jos käytät laitteen omaa ohjelmistoa, voit ladata tietokoneellesi mittaustulokset ja tulostaa tehdyistä kuituasennuksista mittausraportin.

PROLITE-67:n ohjausohjelmistossa on erillinen välilehti, joka luo nämä mittausraportit automaattisesti.

Lisätietoja

Rakennatko kuituverkkoja? Kysy juuri teille sopiva mittausratkaisu asiantuntijoiltamme numerosta 0207 420 111 tai sähköpostitse info@finnsat.fi.

Ostoskorisi on tyhjä