finnsat

Viestintäviraston päivitetty määräys 65 C kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista astui voimaan 1.2.2018. Määräysmuutoksella pyritään kiinnittämään huomioita sisäverkkototeutuksen laadukkaaseen asennukseen. Antenniasentajia työtä helpottaa aktiiviantennien käyttökiellon poistaminen.

Mitä määräys koskee?

Viestintäviraston määräys koskee yleisen viestintäverkon osaksi liitettäviä kiinteistön sisäisiä viestintäverkkoja ja -järjestelmiä eli sisäverkkoja. Määräystä sovelletaan vakinaiseen asuinkäyttöön tarkoitetun asuinkiinteistön, toimitilakiinteistön ja julkisen kiinteistön sisäverkkoihin mukaan lukien televisiolähetysten antennivastaanottoon omakotitaloissa.

Määräyksessä määrätään sisäverkkojen ja niiden tarvitsemien laitetilojen:

 • rakenteesta,
 • teknisestä laadusta, suorituskyvystä ja luotettavuudesta,
 • turvallisuudesta ja suojaamisesta,
 • tarkastuksista ja testauksista sekä
 • asiakirjoista eli dokumentoinnista.

Määräystä sovelletaan, kun uudisrakentamisessa kiinteistöön rakennetaan sisäverkko, kun sisäverkko uudistetaan tai kun olemassa olevaa sisäverkkoa kunnostetaan.

Mikä muuttui?

Antenniasentajia työtä helpottaa aktiiviantennien käyttökiellon poistaminen. Aktiiviantennin älykäs esivahvistin säätää vahvistuksen automaattisesti oikealle tasolle.  

Asennus on dokumentoitava perusteellisemmin esimerkiksi jakamot ja jakamopäätteet on valokuvattava siten, että voidaan todeta asennustyön asianmukainen toteutus. Viestintävirastoon on tullut valituksia etenkin kiinteistön kuituasennusten puutteellisista asennuksista. 

Muita keskeisiä muutoksia ovat:

 • Aktiiviantennien käyttökielto on poistettu.
 • Antennijärjestelmän taajuuskaistan on oltava UHF-alueella 470 - 694 MHz eikä se saa jatkua enää 790 MHz:iin.
 • Määräykseen on lisätty poikkeus, jonka mukaan sisäverkoissa ei edellytetä yli 16 mm2 potentiaalintasausjohtimia.
 • Määräyksen turvallisuusvaatimuksia on päivitetty niin, että myös useaa eri tilaajaa palveleva kotijakamo on lukittava.
 • Paloturvallisuutta käsittelevät perustelut ja soveltamisohjeet on päivitetty vastaamaan rakennustuoteasetuksen mukana voimaan tulleita vaatimuksia ja SFS 6000 muutoksia.
 • Sisäverkon (yleiskaapelointijärjestelmä ja/tai antenniverkko) loppudokumentointivaatimuksiin sisältyy jakamoiden kuvaaminen. Päätepaneelit, päätekotelot, jatkokset ja jaottimet on valokuvattava niin, että kuvista käy selvästi esille kaapeleiden asianmukainen asennustapa, liitännät ja jatkokset sekä päätepaneelien ja laitteiden asettelu. Kotijakamoista tulee kuvata vähintään yksi.

Määräys 65 C:n ja siihen liittyvän MPS perustelumuistion voi ladata veloituksetta Viestintäviraston sivuilta

Finnsat Oy auttaa kaikissa määräykseen liittyvissä kysymyksissäsi. Ota yhteyttä.

Ostoskorisi on tyhjä